Bifocal & Multifocal Lens

Ống kính hai tiêu & đa tiêu cự

>